Fabriek Brampton Assembly

Randy, Graag wil ik je bedanken voor je persoonlijke inzet en leiderschap om de lancering van BAP DDHF Launch tot een succes te maken.  Zowel u als uw team hebben fantastisch werk verricht door problemen met zowel de apparatuur als het proces vast te stellen, te communiceren en aan te pakken.  Ik stel de uren en het harde werk dat uw groep aan dit programma heeft besteed echt zeer op prijs.

Het is duidelijk dat iedereen in de regio inclusief productiemedewerkers en vakmensen die op uurbasis werken erg toegewijd zijn.  Nu we uitkijken naar de volgende lancering en de periode daarna moeten we ervoor zorgen dat we een sterke groep voor technische ondersteuning met bewezen vakkundigheid en kennis van deze apparatuur en dit proces proces in stand houden.  In het bijzonder wil ik ervoor zorgen dat we onze samenwerking met Powertech Robotics voortzetten.  Tony Lyons en zijn groep hebben ons technische ondersteuning van topkwaliteit geboden en zijn uitstekend in staat om problemen op te lossen in situaties waarin de druk hoog is.  Ik ben gestopt met het tellen van het aantal kritieke problemen die ze door middel van hun proactieve benadering hebben vastgesteld.  Zij vormden een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling, training en implementatie van ons Power Bump Recovery-proces.  Ze hebben een werkrelatie ontwikkeld met vakmensen op de werkvloer waardoor vakmensen voor informatie, kennis en advies over het verbeteren van hun productielijnen en hun eigen vaardigheden nu naar Tony en zijn groep kijken.

Powertech Robotics, Inc. heeft keer op keer bewezen dat zij de grootste uitdagingen aangaan.  Als ASME in de toekomst vanuit de fabriek om ondersteuning voor robotica of automatisering wordt gevraagd, zouden we graag zien dat Powertech-medewerkers worden ingezet om met het BAP-team samen te werken.

We willen u nogmaals voor uw leiderschap en ondersteuning tijdens de lanceringen in '04, '05 en '06 bedanken.

U kunt contact met mij opnemen als u vragen hebt.

PIPES Campbell Stephen Piper
Regiomanager – DDHF
Fabriek Brampton Assembly